Якість

Якість

Політика в області якості

ТОВ «Сяйвомет» прагне займати одне з провідних місць на вітчизняному ринку.

Наша Політика в області якості відповідає цій меті.

Найважливішим аргументом конкурентоспроможності є якість продукції, що випускається, яка відповідає побажанням замовників, діючими в Україні законами і вимогам нормативної документації.

Це основа для встановлення взаємовідносин із замовниками, а також між співробітниками ТОВ «Сяйвомет».

Політика ґрунтується на принципах:

 • орієнтації на споживача;
 • провідну роль вищого керівництва;
 • активного залучення в СМК персоналу;
 • забезпечення необхідними ресурсами;
 • постійного поліпшення результативності СМК;
 • системного підходу до управління;
 • прийняття рішень, грунтуючись на фактах;
 • розвитку партнерства з постачальниками і споживачами.

Поліпшення якості продукції забезпечується результативністю системи менеджменту якості, а також:

 • оперативним реагуванням на запити споживача;
 • виконанням вимог в частині якості продукції;
 • актуалізацією нормативної документації;
 • високою кваліфікацією персоналу;
 • високою відповідальністю персоналу за якість виконаної роботи;
 • моральним і матеріальним стимулюванням персоналу.

Система менеджменту якості ТОВ «Сяйвомет» забезпечує реалізацію політики в області якості, спрямованої на досягнення головної мети – безперервного підвищення задоволеності споживача, постачальників і співробітників на основі планування, реалізації, аналізу та вдосконалення сукупності процесів системи менеджменту якості за міжнародним стандартом ISO 9001. На підприємстві розроблена і діє система управління якістю продукції, що відповідає ДСТУ ISO 9001-2015, підтверджена сертифікатом системи якості № UA-GC / 1/215 : 2019.

Аналітична лабораторія

Якість готової продукції контролюється власною аналітичною лабораторією підприємства (атестат акредитації №06544-2-7-40У-ВЛ).